Beszéd technika és művészi beszéd fejlesztése - színészet iránt

2019. szeptember 18 - november 13. minden szerdán 14:00 - 15:30  - ZUG művészeti tetthely
facebook esemény

Beszéd technika és művészi beszéd fejlesztése - színészet iránt érdeklődőknek. tréning vezető: Büky Beáta - színész, kommunikációs tréner

Heti 1.5 óra
Szeptember 18. - november 13. 8 alkalom
A színészmesterség gyakorlásához elengedhetetlen a beszéd művészi megformálása. Ehhez szükséges a köznapi beszéd és a művészi, színpadi, irodalmi beszéd meghatározása, megkülönböztetése, elválasztása és alkalmazása.

A képzés célja, a művészi beszéd, készség szintű fejlesztése.
A képzés során a tanulók megismerik,
• Önmaguk beszéd stílusát, jellemzőit, erényeit és hibáit, hiányosságait
• a köznapi és a művészi beszéd különbözőségeit
• az irodalmi nyelv legfontosabb törvényeit, amelyeket művészi beszéd során feltétlenül követniük kell
• a különböző beszéd stílusokat
• a képzés végére alkalmazni tudják az eddig tanultakat
Amivel foglalkozunk:
• Hang és légzés, hanglejtés, hangsúly, hangerő, hangszín, hangmagasság, beszéd tempó, szünet tudatos alkalmazása
• Művészi beszéd funkciói
• Versmondás és prózamondás szerepe a színészetben (értelmezés, elemzés)
• Olvasási (blattolási) készség javítása
• Légzés technika fejlesztése
• Színpadi beszédhang (középhang) fejlesztése
• Érzelmek szerepe a színjátszásban
A kurzus egy bemutatóval zárul, ahol lehetőség lesz a megismert technikák bemutatására.

Célom:
Az egyéni képességek fejlesztésének elősegítésével támogatást nyújtani a színvonalas színművészet megvalósításához, a fiatalok művészi kezdeményezéseinek kibontakoztatásához.
Olyan ismeretek átadása, melyek alkalmazásával a résztvevő alkalmassá válik előadói feladatok ellátására, színházi szerepek színvonalas megformálására színházi előadás követelményei között is.
A kurzus végére a résztvevő fejlődikazokkal a színészi képességekkel, pszichikai adottságokkal, beszéd- és mozgáskészséggel, melyek színpadon, kisebb-nagyobb szerepek alakítására, önálló művészeti tevékenység folytatására alkalmassá teszik.
Partnereivel összhangban próbálja, illetve játssza a kapott szerepet, alkotó közösségek, művészeti együttesek előadásaiban és pódium műsorokban magasabb szintű ismeretekkel vehet részt.

diák: 3000.- ft/fő/ alkalom
felnőtt: 4000.-ft/fő/ alkalom