CERV

           

A projekt az Európai Unió "Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek” (CERV) programjának támogatásával valósul meg. Az Európai Bizottság támogatása nem jelenti a projektben megvalósított tevékenységek tartalmának jóváhagyását, amely kizárólag az azt megvalósítók álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.
 

Projektünk szeretné megmutatni az érintetteknek, hogy módszertani változásokat az oktatásban együtt, a közösségen belül is el tudnak érni.

A program során hátrányos és nem hátrányos helyzetű diákközösségek együttes bevonásával részvételi filmek készülnek, melyekben a fiatalok mind saját intézményükről, mind a tágabb értelemben vett oktatásügyről megfogalmazzák észrevételeiket. Az elkészült filmeket helyi vetítéseken az iskolákban mutatják be a tanároknak és a tanulóknak, ahol drámapedagógiai eszközök és a fórumszínház módszereinek segítségével olyan megoldási stratégiákat alkotnak, amik hatékonyabbá tehetik az iskolában az oktatást, legyen szó módszertanról, eszközhasználatról vagy a diákok bevonásáról. A kezdeményezés több szakaszban von be iskolai közösségeket, hogy megismertesse őket a részvételi filmezés és a közösségi döntéshozatal módszereivel.

A projekt eredményeinek bemutatása emellett konferencián, kiadványon és a médián keresztül is megvalósul.